Megjelent az Iparjogvédelmi Szerzői Jogi Szemle júniusi száma - 2020/3.

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle júniusi számában folytatódik Harkai István tanulmánya az audiovizuális művek nyilvánossághoz közvetítésére vonatkozó új üzleti modellekről: az online audiovizuális tartalomszolgáltatásokról, a videojátékok online disztribúciójáról. Ennek kapcsán a szerző kiemelten foglalkozik a szolgáltatás felhasználóbarát voltát biztosítani hivatott európai és nemzetközi szabályozással.

Tenyér Barbara Nóra cikkének befejező része a közös jogkezelés gazdaságtanára, a tranzakciós költségekre összepontosít, kitérve a hazai szabályozásra és az egyes magyar közös jogkezelők üzleti eredményeire.  

Kiss Zoltán Károly írása – jól kapcsolódva az előző cikkekhez – a hazai szerzői jogi szabályozás elmúlt két évtizedét tekinti át, foglalja össze és értékeli, kitérve a feladatok végrehajtásáért felelős szervezetek változásaira, valamint a szerzők és a felhasználók közötti egyensúly kapcsán felmerülő esetleges problémákra.

Vida Sándor és Kováts Borbála arról ír, hogy az árujelzők – és a hamisítások – fontos szerepet játszottak a társadalom és a gazdaság életében már az ókorban is, ennek bizonyítékait Aquincumban is feltárták a régészek.

Tószegi Zsuzsanna cikkének 4. része Bálint Zoltán és Jámbor Lajos műépítész egyéb munkáit tárja fel, amelyek között szerepelnek bérházak, villák, paloták, műteremházak, szobortalapzatok.

Baticz Csaba és Péteri Attila cikke beszámol a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nemzetközi tevékenységéről 2019 második felében.

A számot Palágyi Tivadar nemzetközi kitekintője, valamint Osman Péter és Palágyi Tivadar könyv-, illetve folyóiratszemléje zárja.

A Szemle júniusi teljes száma itt elérhető»

 

2020/06/12