Hatoldalú tagállami egyeztetés Budapesten a DSM és a NetCab irányelvek átültetéséről

Uniós szerzői jogi irányelvek átültetéséről szervezett hatoldalú szakmai workshopot február végén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapesten a környező országok, valamint az Igazságügyi Minisztérium képviselőinek részvételével. Az egyeztetés célja a szerzői jogi reform átültetési szakaszban lévő irányelveinek – a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó (DSM) 2019/790/EU irányelv és a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire (NetCab) vonatkozó 2019/789/EU irányelv – implementációja kapcsán felmerülő kérdések megvitatása volt. Tavaly év végén az Igazságügyi Minisztérium és a Hivatal által a hazai érdekeltek véleményeinek megismerésére hat workshopot rendezett, amelyek után sok tanulsággal szolgált a Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia jogalkotásért felelős szakértőinek részvételével zajló egyeztetés is.

A megbeszélések első napján a DSM irányelv számos vitát kiváltó 15. és 17. cikkei, továbbá az újonnan bevezetendő kivételek és korlátozások, továbbá a kereskedelmi forgalomban nem kapható művekre vonatkozó rezsim voltak terítéken. A második napon a DSM díjazásra vonatkozó fejezete és a NetCab irányelv problémás pontjait vitatták meg a résztvevők.

Az egyeztetések egyik legérdekesebb pontja a paródia, mint szabad felhasználási eset fogalmának értelmezése volt, amelynek szerzői jogi jogszabályokban történő definiálására más régiós tagállamoknál már van példa. A találkozónak köszönhetően kiderült, hogy az irányelv egyes rendelkezéseihez hasonló jogi megoldások már hatályban vannak egyik-másik tagállamban, így gyakorlati tapasztalatokat is megismerhettünk például a Szlovákiában már működő rendszerről a kereskedelmi forgalomban nem kapható művek kapcsán. A baráti hangulatú egyeztetések végeztével a tagállami képviselők abbéli reményüknek adtak hangot, hogy ebben a körben további egyeztetésekre is sor kerül majd akár az átültetés folyamata alatt, akár azt követően.

 

 

2020/03/02