Különleges gyorsított eljárás

Lehetőség van különleges gyorsított eljárás kezdeményezésére is, ebben az esetben a Hivatal a védjegybejelentést a meghirdetéssel egyidejűleg lajstromozza (ideiglenes lajstromozás). A különleges gyorsított eljárás iránti kérelmet a bejelentő a bejelentés napjától számított egy hónapon belül nyújthatja be. A kérelem díjköteles. A díjat a bejelentőnek e kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül kell megfizetnie. Amennyiben felszólalás érkezik, a Hivatal a nem jogerős lajstromozó határozat visszavonja és a felszólalási eljárás lefolytatása után dönt a bejelentés oltalomképességéről.