Hamisítás Elleni Nemzeti Testület

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet 2008-ban a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni fellépés hatékonyabbá tétele érdekében hozták létre. A hamisítás elleni küzdelmet érintő kérdésekben javaslattevő, véleményező, illetve tanácsadói feladatokkal felruházott testület a szellemi tulajdonnal összefüggő feladat- és hatáskörrel rendelkező állami szervek, valamint a szellemi tulajdon védelmével érintett társadalmi és gazdasági érdekképviseleti szervezetek képviselőit fogja össze. A testület a hamisítás ellen folytatott küzdelem jegyében célzott lépéseket kezdeményez és tesz a szellemitulajdon-jogok megsértésének visszaszorítása érdekében.
A testület feladatai a következők:

  • a hamisítás elleni nemzeti stratégia és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervek kidolgozása, végrehajtásuk összehangolása;
  • a hamisítás elleni nemzetközi és európai uniós kezdeményezésekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység összehangolása és támogatása;
  • a hamisításra vonatkozó statisztikai adatok rendszerezése, elemzése;
  • tudatosságnövelő, felvilágosító programok, kampányok kezdeményezése, összehangolása, valamint végrehajtásuk figyelemmel kísérése;
  • a hamisítás elleni fellépésben közreműködő rendészeti és igazságügyi szervek alkalmazottainak továbbképzése;
  • javaslattétel a szellemi tulajdonjogok érvényesítését szolgáló jogszabályok megalkotására és módosítására.

A testület célja, hogy kezdeményezései a szellemitulajdon-jogok védelmének megerősítése révén előmozdítsák az innovációt és növeljék a vállalkozások - különösen a kis- és középvállalkozások - versenyképességét. A jogérvényesítés hatékonyabbá válásával a feketegazdaság aránya csökkenhet, ami együtt jár a foglalkoztatás kifehérítésével, a hamisításból származó illegális jövedelmek bűncselekményekbe való visszaforgatásának megakadályozásával. A jogérvényesítés erősödése biztosíthatja a fogyasztók fokozottabb védelmét, s így elősegíti, hogy a fogyasztók egészségét és testi épségét is veszélyeztető hamis termékek kiszoruljanak a piacról.

A testület titkársági feladatait a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala látja el. A testület honlapja a www.hamisitasellen.hu címen érhető el.

Tájékoztató brosúra a HENT tevékenységéről - letölthető PDF formátumban