Korai fázisú vállalkozások és korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartása

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a korai fázisú vállalkozások és korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vételi iránti eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján nyilvántartást vezet ezekről a vállalkozásokról.

A nyilvántartásba vétel előfeltétele a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. törvény) 7. § (1) bekezdés m) pontja szerinti adóalap-kedvezmény igénybe vételének.

Az SZTNH a nyilvántartásba vételről 10 napon belül dönt. Az eljárás díjmentes.

Mind a korai fázisú vállalkozások, mind a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások elektronikus ügyintézési rendszeren vagy az egységes személyre szabott ügyintézési felületen keresztül kérhetik nyilvántartásba vételüket az erre rendszeresített elektronikus űrlap segítségével.

A nyilvántartásból való törlést szintén elektronikus űrlap segítségével kérhetik a vállalkozások.

A korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásoknak a nyilvántartásba vételt követően minden év február 15. napjáig nyilatkozatot kell benyújtaniuk az SZTNH részére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2018. január 1-től gazdálkodó szervezet és jogi képviselője kérelmét, nyilatkozatát kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban további információ itt érhető el.