Közlemény

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy az iparjogvédelmi törvények által meghatározott határidők elmulasztása esetén az e törvények által megengedett esetekben igazolási kérelmet lehet előterjeszteni.

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt történt határidőmulasztás igazolása iránti kérelmek előterjesztésének törvényben meghatározott határidejébe a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele.

A veszélyhelyzet megszűnését követően benyújtott igazolási kérelemben valószínűsíteni kell a mulasztás okát és vétlenségét és pótolni kell az elmulasztott cselekményt. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a benyújtott igazolási kérelmeket méltányosan bírálja el.

2020/06/09