Új szolgáltatás az NKFIH által meghirdetett iparjogvédelmi pályázathoz kapcsolódóan az innovatív KKV-k, egyetemek, kutatóintézetek, egyéni megrendelők vagy nagyvállalatok számára

Az SZTNH bevezeti 2020. július 15-től a szabadalomképességi értékelés szolgáltatást. 

A szabadalomképességi értékelés célja a nemzetközi szabadalmi bejelentés benyújtásával kapcsolatos anyagi támogatás odaítéléséhez szükséges, a pályázat pozitív elbírálásának feltételeként előírt dokumentum biztosítása a 2020-1.1.3-IPARJOG pályázat során. A szabadalomképességi értékelés azt igazolja, hogy a nemzetközi szabadalmi bejelentésre szánt, 12 hónapnál nem régebbi magyar elsőbbségű szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentés tartalmaz-e legalább egy szabadalomképes műszaki megoldást.

A szabadalomképességi értékelés során nem csak az igénypontok oltalomképességét, hanem a leírás bármely részében feltárt esetleges találmány(oka)t értékeli az SZTNH. A szolgáltatás így – amellett, hogy az iparjogvédelmi pályázat benyújtásához felhasználható - segíthet az annak alapját képező szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentéssel kapcsolatos további stratégia kialakításában, mivel információt ad arról, hogy a bejelentésben egyáltalán van-e olyan találmány, amely oltalomképes lehet. Ezáltal tudatosabb és költséghatékonyabb oltalomszerzésre van lehetőség, hiszen még időben fel lehet készülni a korábbi bejelentéssel kapcsolatos esetleges további teendőkre.

 

2020/07/15