Online elérhető az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle teljes tartalma

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle közel egyidős a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával. Eleinte a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő melléklapja volt, 2006. január 1-jétől azonban önálló formában jelenik meg, évente hat alkalommal. Kiadványunk megjelenést biztosít iparjogvédelemi és szerzői jogi tárgyú tanulmányoknak, a hazai szakértői joggyakorlatnak, összegyűjti a szellemitulajdon-védelemre vonatkozó jelentősebb híreket, valamint helyt ad könyv- és folyóiratismertetéseknek is.
Folyóiratunk 2006 és 2019 között már részben open access, azaz nyílt hozzáférésű volt, azonban az adott lapszámot mindig csak a nyomtatott kiadást követő hat hónap elteltével tettük közzé az interneten. A 125. évfolyamunkat úgy folytatjuk, hogy áttérünk a teljesen nyílt hozzáférésű publikálásra. Ezért március 25-től hozzáférhetővé tesszük az elmúlt hat hónap lapszámainak valamennyi cikkét és a jövőben egyszerre fogjuk papíron és elektronikus úton is megjelentetni.

Felhívás a szerzőknek
Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle szerkesztősége örömmel fogad minden, a szellemi tulajdon védelmével foglalkozó írást. A beérkezett kéziratok a szerkesztőbizottság jóváhagyása esetén nyelvhelyességi és a kiadvány stílusához igazodó stilisztikai javítások után kerülnek publikálásra, amelyek nem érintik a mű tartalmi értékét. Az írás terjedelmét nem korlátozzuk, igen hosszú cikket (2-4 ív) esetleg két vagy több részben, egymást követő lapszámokban teszünk közzé a szerzővel történő egyeztetés után.
Szerkesztőség: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 1054 Budapest, Zoltán u. 6., Girmann Zsuzsanna szerkesztő, szerkesztoseg [169] hipo [961] gov [961] hu

Ügyvédi tevékenységet folytatóknak
A Magyarországon egyedülálló szakmai kiadvány amellett, hogy az MTA által besorolt lektorált tudományos folyóiratnak minősül, lehetőséget biztosít az ügyvédeknek arra, hogy publikációikkal eleget tegyenek a kötelező továbbképzési kötelezettségüknek.
Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 5.4.1.g) pontja szerint papír alapú vagy elektronikus lektorált tudományos vagy szakmai kiadványban szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikációkkal szerzői ívenként (40 ezer karakter) 10 kreditpont, de legalább 4000 karakterenként 1 kreditpont szerezhető.

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle elektronikus változata az alábbi linken érhető el: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/iparjogvedelmi-es-szerzoi-jo...

 

2020/03/24