Az Albán Köztársaság csatlakozása a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez

Az Albán Köztársaság kormánya 2019. június 26-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás 2015. május 20-án Genfben felülvizsgált szövege („genfi szöveg”) vonatkozásában.

Az Albán Köztársaság a harmadik tagállam, amelyik csatlakozott a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez. A genfi szöveg három hónappal azt követően lép hatályba, hogy öt jogosult fél letétbe helyezte csatlakozási vagy megerősítő okmányát.

2019/07/05