A növényfajta-oltalom ügyintézés módszertani útmutatója

A növényfajta-oltalom ügyintézés módszertani útmutatója

A növényfajta-oltalom ügyintézés módszertani útmutatója a naprakész állapot elérése érdekében folyamatos frissítés alatt áll!

Bevezetés

 

A fejezet a 2002. évi XXXIX., a 2005. évi LXXXIII., a 2005. évi CLXV., a 2007. évi XXIV. és a 2007. évi CXLII. törvény által módosított 1995. évi XXXIII. törvény jogszabályi előírásai mellett a 2002. évi LI. törvénnyel kihirdetett, az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény (UPOV-egyezmény), a 2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról, illetve a 40/2004. (VI. 04.) FVM rendelet a növényfajták állami elismeréséről szóló jogszabályok alapján készült. Az útmutató figyelembe veszi Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépését, és a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról az Európai Unió Tanácsa által kiadott 2100/94/EK rendeletet (EK). E rendelet alapján adott oltalom hazánk területén is hatályos.

A fenti jogszabályváltozásokkal, a növény- és állatfajtákra engedélyezhető szabadalmi oltalom helyébe lépett 2003. 01. 01-től a növényfajták oltalmára vonatkozó sajátos, sui generis oltalmi forma, míg az állatfajtákra ettől az időponttól kezdve megszűnt az oltalomszerzés lehetősége. A növényfajták oltalmával kapcsolatos eljárásra általában a módszertani útmutatónak a szabadalmi bejelentésekre vonatkozó általános előírásai az irányadóak. E fejezet túlnyomórészt a speciális szabályokat tartalmazza. Az általános módszertani előírásokra (I-III. és VI. fejezet) áthivatkozásokkal utalunk, azzal az eltéréssel, hogy ahol az érintett fejezet találmányt említ, ott növényfajtát, ahol a találmány címét, ott a növényfajta fajtanevét, fajnevét és latin nevét, ahol szabadalmat, ott növényfajta-oltalmat, ahol feltalálót, ott nemesítőt és ahol szabadalmast, ott növényfajta-oltalom jogosultját kell érteni.

 

 

 

VIII. A NÖVÉNYFAJTÁK OLTALMÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. A növényfajta-oltalmi ügyek intézésének általános rendje

2. A növényfajta-oltalmi eljárások általános szabályai

3. A növényfajta-oltalom megadására irányuló eljárás: a benyújtástól a közzétételig

4. A növényfajta-oltalom megadására irányuló eljárás a közzétételtől a megadásig

5. Egyéb növényfajta-oltalmi eljárások

6. Növényfajtákra vonatkozó szabadalmi eljárás módszertana