Osztályozás

A formatervezési minták nemzetközi szintű csoportosítása a Locarnói Megállapodásban rögzítettek szerint történik. A Locarnoi Megállapodás (1968) azzal a céllal jött létre, hogy jelentősen megkönnyítse a kutatást az ipari minták azonosítása terén. Az osztályozási rendszer osztályokból, valamint alosztályokból álló jegyzékből és az ipari mintát hordozó áruféleségek alfabetikus listájából áll.

Ha a bejelentő a bejelentési kérelemben nem tüntette fel a minta szerinti termékhez tartozó osztályjelzetet, akkor a Hivatal elvégzi a bejelentés tárgyának locarnói osztályba sorolását.  Fontos tudni, hogy a locarnói osztályozás kizárólag adminisztratív jellegű, a megállapított osztályjelzetnek a mintaoltalom terjedelmére semmiféle kihatása nincs.

Jelenleg a Megállapodás 11. kiadását kell alkalmazni. 

 

A Locarnoi osztályozás 11. kiadása
http://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub

Változások a 10. kiadáshoz képest:
http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/locarno/en/pdf/changes_loc10.pdf

A Locarnoi osztályozás 10. kiadása: 
http://www.classifications.mszh.hu/locarno/index.htm